Videotuotanto

Laadukas videotuotanto on luonteva osa yrityksen viestintästrategiaa. Toteutukset voivat vaihdella lyhyistä haastatteluvideoista aina isompiin mainostoteutuksiin. Kaikessa on aina olennaisena osana tarina ja videon elinkaari ja käyttösovellutukset on syytä suunnitella perinpohjaisesti.

Videot sosiaaliseen mediaan

Sosiaalisen median videototeutusten laatu on kasvanut viimeisten vuosien aikana valtavasti. Huonosti rajattu, valaistu ja puutteellisella äänellä tai tarinalla toteutettu ei enää saa samalla tavalla huomiota, mutta edelleen “Quick and dirty” -tyyppiset nopeatkin toteutukset toimivat. Olemme toteuttaneet videoita asiakkaille heidän tarpeensa, vaatimustason ja budjetin huomioiden jo vuosia ja myös käytetty laitteisto ja tarvittaessa perehdytys, ovat olleet osa asiakkaan kanssa läpikäytyä strategiaa.

Vaativat toteutukset tapahtumiin, videopalveluihin tai televisioon

Joskun sosiaaliseen mediaan kuvattu video ei riitä ja liikkuvalla kuvalla on yrityksen strategiassa tai sanomassa kunnianhimoisempi tehtävä. Olemme toteuttaneet jo vuosia asiakkaille tapahtumavideoita osaksi tapahtuman ilmettä tai kulkua, televisiomainoksia, haastavia markkinointivideoita sekä kerronnallisia toteutuksia televisioon esimerkiksi dokumenttien kautta. Näissä toteutuksissa olemme olleet tuotannon alkuvaiheista lähtien mukana kaikissa osa-alueissa ja varmistaneet asiakkaalle soveltuvan ja tarkoituksenmukaisen toteutuksen.

Livelähetykset

Livelähetyksiä olemme tehneet asiakkaille tarpeiden mukaan yhtiön osavuosikatsauksista tai verkkokoulutuksista aina bändien live-esityksiin. Periaatteessa livelähetyksen tekeminen on luotu “normi-ihmisellekin” suhteellisen helpoksi erilaisten videopalveluiden kautta, mutta todellisuudessa lähetyksen toteuttaminen hyvällä teknisellä laadulla ja informatiivisilla elementeillä vaatii osaamista ja tietotaitoa huomattavasti enemmän. Näissäkin tapauksissa projekti alkaa aina huolellisella suunnittelulla ja annamme käyttöösi innovatiivisen ja motivoituneen osaamisen, jotta yrityksesi ja asiakkaasi saavat mahdollisimman paljon vastinetta rahoilleen.